کانکس ، کاروان ، اتاقک پیش ساخته  ، کاراوان ، ساندویچ پنل  | کانتیران
درباره ما

 ( کاراوان ، کانکس ، اطاق های پیش ساخته ) كانتيران ، طراح و توليد كننده انواع كاراوان هاي مديريتي ، کانکس كارگري ، مجموعه پیش ساخته اداري ، انواع کانکس سرويس هاي بهداشتي و اطاق های پیش ساخته جهت آشپزخانه ، كاراوان هاي ( کانکس ) چرخدار ، كيوسك هاي نگهباني ومجموعه هاي پیش ساخته 2 و3 قلو نامي آشنا درسراسركشوربوده كه ازجمله فعاليت هاي اين مجموعه ميتوان به مواردزيراشاره كرد
 

 پتروشيمي ماهشهر کانکس های اداری شركت محورسازان ، سديد ، دانشگران صنعت ( مارون، اميركبير، رازي ، اولفين ) بندر عسلويه اسكله گوگرد ( اطاق های پیش ساخته اداری شرکت چكادجنوب ) واحدهاي مسكوني جم (  دناوار) خطا انتقال آب شهرستان لار( کانکس های متحرک وکمپ هی پیش ساخته اداری وکارگری ،شركت جنوب سازه ) شركت بانيكان ، کانکس وکاروان های اداری مركزهمايش های بين الملل ( تهران الاستيك ) ورزشگاه بم ومصلاي تهران (  آرمه دشت ) پايانه جنوب متروتهران (  پاوان ، پايست عمران ) ايستگاه وقسمتي ازتونل تقاطع نواب ،آزادي (  اطاق های پیش ساخته اداری وکانکس  های خوابگاهی ، کارگری وانواع کیوسک نگهبانی ، شرکت پاوان )  ايستگاه مترو ميدان ولي عصرتهران وتونل های مربوطه ( دفاتر اداری پیش ساخته ، کانکس سروسیس بهداشتی تک وچندچشمه ،مهندسي آب وخاك ) ايستگاه مترو شهيد بهشتي (  ديوارمسلح ) ميدان آزادي (پايست عمران وديوارمسلح ) متروشيراز( مهندسي آب وخاك ) سليمانيه كردستان عراق ( برزي )، اهواز( تاشا)، نيروي محترم انتظامي ، آذربايجان شرقي ( سگال آذر ، آذراتفاق ، آذرماحال و...) ، انواع کاراون های چرخداردرطول های مختلف ارسالی به استان لرستان ( مخروط