کانکس ، کاروان ، اتاقک پیش ساخته  ، کاراوان ، ساندویچ پنل  | کانتیران
محصولات >کانکس ( نمایی ازتعدادی کاروان )
 تصویر اول

کانتیران

سازنده کانکس ، کاروان ثابت ومتحرک ، کاراوان های کارگاهی 

 

کاروان های ( 4/2×6 ) مترمسقر درکارگاه مترو میدان ولی عصر جهت اسکان کارگر ی ،  اطاق های پیش ساخته دفتری وخوابگاهی باتوجه به اندازه بسیار مناسب واقتصادی می باشد .