کانکس ، کاروان ، اتاقک پیش ساخته  ، کاراوان ، ساندویچ پنل  | کانتیران
محصولات >کاراوان چرخدار
 تصویر اول

کانکس چرخدار

کاراوان چرخداردراندازه های4/2 × 4 ، 4/2 × 6 و 4/2 × 8 متر( بامحورجیپی یاپیکانی ) تولید می گردد .این کانکس ها دارا ی قابلیت جابجائی بالا توسط محور خودبا کشنده درمناطق کوهستانی وپروژه های فازبندی شده مانند راهسازی ( پخش روکش آسفالت ) ، کیوسک های نگهبانی سیار ، کاروان های بهداشتی ، درمانی متحرک  ، همچنین قسمت بندی فضای داخلی کاراوا ن مانند آبدارخانه با نصب تانکرآب 100 لیتری ازجنس پلی اتیلن وسایرمتعلقات مربوطه ، سرویس بهداشتی کامل اعم ازتوالت ودوش حمام  (دراین قسمت ازکانکس ازکف فایبرگلاس استفاده می شود ) را دارامی باشد .در زیربندی این کانکس ها ازاکسل با لوله گوشتدار بدون درز ویا ناودانی دوبل ،همچنین مالبند دارای گردش 360 درجه ازپروفیل 80 × 40 میلیمتر وناودانی استفاده شده است  . موارد مورداشاره تنها بخشی از مزیت های استفاده ازاین نوع کاروان ها میباشد .