کانکس ، کاروان ، اتاقک پیش ساخته  ، کاراوان ، ساندویچ پنل  | کانتیران
محصولات >مجموعه پیش ساخته دوقلو
 تصویر اول

کانتیران  

طراح وتولید کننده انواع مجموعه های پیش ساخته ، کاراوان ثابت ومتحرک

مرحله ساخت اسکلت مجموعه پیش ساخته دوقلو( خانه پیش ساخته ) به مساحت 4/74 مترمربع به ابعاد 2/6 × 12 متروارتفاع 33/3درکنارو78/3 درساخت این کاراوان ( کانکس ) ازتیرآهن 18 جهت شاسی به صورت کلاف دور ویک عددتقویتی دروسط بااسکلت ازقوطی 100 ×100 و800×400 میلیمترباپوشش خارجی ازساندویچ پانل 100 میلیمتر ( ماموت )استفاده شده است که باعث استحکام مجموعه پیش ساخته فوق گردیده . این کانکس را می توان جهت مجموعه های پیش ساخته آموزشی ، مراکز بهداشتی ودرمانی ، خانه های پیش ساخته ، مراکز مخابراتی وسوئیچینگ و.................. استفاده نمود . 

( این مجموعه های پیش ساخته قابلیت افزایش مساحت رادارامیباشند )