کانکس ، کاروان ، اتاقک پیش ساخته  ، کاراوان ، ساندویچ پنل  | کانتیران
محصولات >کاروان پیش ساخته (نمای داخلی )
 تصویر اول

کانکس دوقلو ( نمای داخلی )

این مجموعه های پیش ساخته ( اپراتورپست  برق ) مجهزبه درب وپنجره u.p.v.c، مهتابی دوبله شبکه ای ومهتابی سیلا (مازی نور) وانواع کلید وپریز watter proofوکابل کشی درمقاطع مختلف و کلید m.k جهت کولرگازی ودرصورت سفارش کانکس ها مجهز به  آبدارخانه وسرویس بهداشتی نیز با آبگرمکن باتوجه به نقشه معماری میگردد همچنین کاراوان های ( مجموعه های پیش ساخته ) اپراتور پست برق دارای اطاق باطری  و هواکش سه فازنیزمیباشد .