کانکس ، کاروان ، اتاقک پیش ساخته  ، کاراوان ، ساندویچ پنل  | کانتیران
محصولات >مجموعه پیش ساخته
 تصویر اول

مجموعه پیش ساخته به ابعاد 2/6 × 12 متر

 گروه صنعتی کانتیران باطراحی سازه ای مهندسی ومعماری دقیق برابر بانقشه ارائه شده درتولید این مجموعه های پیش ساخته ( کانکس  دووقلوبه بالا  )  جهت استفاده اپراتور پست برق ، کیوسک های مخابراتی ، اسکان کارگری ودفاتر مدیریتی  درمحل پروژه  بااستفاده ازسانویچ پانل ( پنل ) وعایق پلی استایرن ( پلاستوفوم ) به ضخامتهای متفاوت با توجه به شرایط آب وهوائی که ازمزیتهای نسبی اینگونه مجموعه های پیش ساخته شده محسوب ، همچنین حمل ونصب سریع آسان ، استفاده بهینه اززمان که جزءعوامل تعیین کننده درانتخاب این کانکس ها ( کاراوان ) میباشد را به تمامی پیمانکاران وگروه های اجرائی ساخت ونصب پروژه های پیش ساخته پیشنهاد می نماید .