کانکس ثابت

کانکس ثابت به کانکسی اطلاق می شود که دارای شاسی از تیرآهن ، قوطی ویا ناودانی بصورت اسکی یا کلاف دور با سازه فلزی بوده که درهر سطح ترازی قابل حمل ونصب توسط کفی وجرثقیل می باشد و عمومآ در پروژه های با زمان اجرای طولانی و یا در سایت های اصلی تجهیز کارگاه استفاده می شود .